Sveriges enda märkesförsäkring för Volkswagen 


Helförsäkring Volkswagen

Med en helförsäkring får du det mest omfattande skyddet för din Volkswagen och förutom trafik- och halvförsäkring ingår även vagnskadeförsäkring.

  • Helförsäkring ersätter plåt- och lackskador på din bil, till exempel skador som uppstår i samband med kollision, dikeskörning, nedblåsta trädgrenar eller skadegörelse.

Helförsäkring är till för dig som har en Volkswagen där bilens vagnskadegaranti inte längre ingår. Normalt gäller vagnskadegarantin för en ny bil i tre år räknat från första registreringsdag. Kontrollera vagnskadegarantin på din bil.

För ett mer omfattande försäkringsskydd kan du komplettera med tilläggsförsäkringar

Detta ingår i helförsäkring

Trafik

Gäller för personskador, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Räddning

Gäller vid skada eller driftstopp. Försäkringen täcker kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage.

Glas

Gäller för kostnader vid stenskott eller krossad på vind, sido- eller bakruta. Om stenskottet går att reparera blir självrisken bara 200 kronor.

Feltankning

Ersätter rengöring av tank, behållare, ledningar och följdskador när du har tankat fel vätska i bilens drivmedelstank eller fyllt på fel medel i annan behållare i bilen.

Brand

Ersätter skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador.

Maskin

Gäller för fel på elektronik eller motorhaveri på komponenter som brustit och gått sönder av sig själv utan yttre påverkan.  Försäkringen gäller för personbil och lätt lastbil som är högst 8 år gammal och som inte körts mer än 15 000 mil.

Rättsskydd

Advokat- och rättegångskostnader vid tvister, upp till 250 000 kronor.

Vagnskada

Ersätter plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka,  skadegörelse eller annan yttre olyckshändelse, till exempel nedblåsta träd.  

Tilläggsförsäkringar du kan välja

  • Stor Bilextra - Ger ersättning för hyrbil och sänker självrisk för bl. a djurkollision och skadegörelse. Lär mer om Stor Bilextra.
  • Drulle allriskförsäkring  - Om något plötslig och oförutsett skulle inträffa inuti bilen eller med bilnyckeln. Läs mer om Drulleförsäkring.
  • Djurkollision - Du slipper självrisken vid kollision med djur. Djurkollision ingår också i Stor Bilextra. Läs mer om Djurkollision.
  • Förar- och passagerarolycksfall - Om någon som färdats i bilen skadas eller avlider lämnas extra ersättning. Kristerapi ingår upp till 10 behandlingstillfällen. Läs mer om Förar- och passagerarolycksfall.
  • Privat sjukvårdsförsäkring - ger både förare och passagerare i den försäkrade bilen snabb tillgång till privat specialistvård, operation, sjukgymnastik och rehabilitering efter en trafikolycka. Läs mer om Privat sjukvårdsförsäkring.

Självrisker helförsäkring

Självrisker grundförsäkring
Trafik 0 kr*
Stöld 1 800 kr
Andra självrisker gäller om du har installerat larm, spårsändare eller elektronisk startspärr. 
Räddning 1 200 kr
Glas 1 800 kr 
Självrisken är 200 kronor om du väljer att reparera istället för att byta ut rutan.
Feltankning 4 500 kr
Brand 1 500 kr
Maskin- och elektronik Läs självrisker för maskinskada 
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Vagnskada 2 500 kr, 4 500 kr, 7000 kr eller 10 000 kr.

*Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

Försäkringsvillkor

Här kan du läsa och ladda ner försäkringsvillkoren.

Försäkringsvillkor december 2020 (PDF) 

Om du har en gällande försäkring kan du logga in på  Mina sidor och se vad som gäller för din försäkring.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt. Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter.